Search Properties

Pontrug, Pontrug
Cynigion Dros / Offers in Excess of £475,000

Request a Viewing

Pontrug

 • Photo 24
  Photo 24
 • Photo 29
  Photo 29
 • Photo 32
  Photo 32
 • Photo 27
  Photo 27
 • Photo 7
  Photo 7
 • Photo 8
  Photo 8
 • Photo 6
  Photo 6
 • Photo 9
  Photo 9
 • Photo 15
  Photo 15
 • Photo 16
  Photo 16
 • Photo 11
  Photo 11
 • Photo 13
  Photo 13
 • Photo 10
  Photo 10
 • Photo 12
  Photo 12
 • Photo 24
  Photo 24
 • Photo 17
  Photo 17
 • Photo 22
  Photo 22
 • Photo 25
  Photo 25
 • Photo 26
  Photo 26
 • Photo 28
  Photo 28
 • Photo 30
  Photo 30
 • Photo 31
  Photo 31
 • Photo 33
  Photo 33

Click to Enlarge


Please enter your starting address in the form input below.
Please refresh the page if trying an alternate address. • eiddo Sioraidd rhestredig gradd II trawiadol iawn / most impressive grade II listed Georgian property
 • yn sefyll mewn lleoliad hynod ddymunol / standing in a most desirable location
 • golygfeydd dros gefn gwlad agored i'r mynyddoedd / views over open countryside to the mountains
 • cyntedd, lolfa, ystafell eistedd, ystafell fyw / entrance hall, lounge, sitting room, living room
 • cegin / ystafell frecwast, ystafell amlbwrpas, ystafell gawod / kitchen/breakfast room, utility, shower room
 • 4 ystafell wely ar y llawr cyntaf ac ystafell ymolchi, croglofft / 4 first floor bedrooms and a bathroom, crog loft
 • tramwy llifol sy'n darparu man parcio a throi / sweeping drive providing parking and turning area
 • gerddi lawnt gyda choed a llwyni aeddfed / lawned gardens with mature trees and shrubs

Dyma eiddo Sioraidd ar wahân gradd II rhestredig trawiadol yn sefyll mewn lleoliad dymunol iawn gyda golygfeydd dros gefn gwlad agored i'r mynyddoedd.

Mae gan yr eiddo gyfoeth o nodweddion cymeriad ac yn fyr mae'n cynnwys cyntedd, lolfa, ystafell eistedd, ystafell fyw, cegin / ystafell frecwast, ystafell amlbwrpas, ystafell gawod, 4 ystafell wely ar y llawr cyntaf ac ystafell ymolchi, croglofft. Hefyd mae tramwyfa sy'n darparu man parcio a throi, gerddi lawnt gyda choed a llwyni aeddfed.

Mae'r eiddo hefyd yn elwa o wres canolog olew.

Mae Erw Pwll y Glo ar gyrion pentref Pontrug ac o fewn cyrraedd hawdd i Lanberis, Caernarfon a Bangor ac i gysylltiadau trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd a phorthladd.

A most impressive detached grade II listed Georgian property standing in a most desirable location with views over open countryside to the mountains.

The property retains a wealth of character features and briefly comprises entrance hall, lounge, sitting room, living room, kitchen/breakfast room, utility room, shower room, 4 first floor bedrooms and a bathroom, crog loft. A sweeping drive providing parking and turning area, lawned gardens with mature trees and shrubs.

The property also benefits from oil fired central heating.

Erw Pwll y Glo is situated on the edge of the village of Pontrug and within easy reach of Llanberis, Caernarfon and Bangor and to road, rail and seaport transport links.


Rooms

Cyntedd / Entrance Hall

21' 0'' x 6' 0'' (6.40m x 1.83m)

Lolfa / Lounge

13' 8'' x 12' 0'' (4.16m x 3.65m)

Ystafell Eistedd / Sitting Room

13' 4'' x 13' 0'' (4.06m x 3.96m)

Ystafell Fyw / Living Room

14' 0'' x 11' 5'' (4.26m x 3.48m)

Cegin/Ystafell Frecwast / Kitchen/Breakfast Room

12' 0'' x 11' 4'' (3.65m x 3.45m)

Ystafell Gawod / Shower Room

7' 5'' x 4' 6'' (2.26m x 1.37m)

Landin Llawr Cyntaf / First Floor Landing

14' 7'' x 6' 0'' (4.44m x 1.83m)

Ystafell Wely 1 / Bedroom 1

14' 3'' x 11' 6'' (4.34m x 3.50m)

Ystafell Wely 2 / Bedroom 2

13' 7'' x 12' 0'' (4.14m x 3.65m)

Ystafell Wely 3 / Bedroom 3

14' 3'' x 7' 7'' (4.34m x 2.31m)

Ystafell Wely 4 / Bedroom 4

13' 9'' x 7' 3'' (4.19m x 2.21m)

Ystafell Ymolchi / Bathroom

6' 6'' x 6' 0'' (1.98m x 1.83m)

Garej / Garage

12' 7'' x 10' 7'' (3.83m x 3.22m)

Sied Storfa / Store Shed

11' 6'' x 9' 7'' (3.50m x 2.92m)


Location

Pontrug
Pontrug LL55 1UB
County: Gwynedd
Sale Type: For Sale
Ref #: 00006818
Nigel Pegler
Haf Jones & Pegler
P: 01248 364422

Nearby Places

Name Location Type Distance
portals