Search Properties

Capel Curig, Capel Curig
£495,000

Capel Curig

Sold STC
 • Photo 20
  Photo 20
 • Photo 12
  Photo 12
 • Photo 17
  Photo 17
 • Photo 22
  Photo 22
 • Photo 10
  Photo 10
 • Photo 8
  Photo 8
 • Photo 14
  Photo 14
 • Photo 6
  Photo 6
 • Photo 7
  Photo 7
 • Photo 11
  Photo 11
 • Photo 9
  Photo 9
 • Photo 2
  Photo 2
 • Photo 5
  Photo 5
 • Photo 4
  Photo 4
 • Photo 1
  Photo 1
 • Photo 3
  Photo 3
 • Photo 13
  Photo 13
 • Photo 15
  Photo 15
 • Photo 16
  Photo 16
 • Photo 19
  Photo 19
 • Photo 21
  Photo 21
 • Photo 18
  Photo 18
 • Photo 23
  Photo 23
 • Photo 24
  Photo 24

Click to Enlarge


Please enter your starting address in the form input below.
Please refresh the page if trying an alternate address. • detached former vicarage / cyn-reithordy yn sefyll ar ei ben ei hun
 • 1 acre landscaped gardens / 1 erw o ardi wedi’u thirlunio
 • former coach house / cyn-goetsiws
 • 3 receptions, kitchen, utility / 3 ystafell dderbyn, ystafell aml-bwrpas
 • 5 bedrms, bathrm, shower rm / 5 ystafell wely, ystafell gawod
 • oil central heating, pvcu d/g /gwres canolog olew, gwydro dwbl PVCu
 • feature rayburn nouvelle / rayburn Nouvelle
 • stunning mountain views / golygfeydd trawiadol o fynyddoedd Eryri

A detached former Vicarage Built circa 1885 standing in an acre of mature landscaped gardens together with Coach House and range of outbuildings, with stunning views over the surrounding countryside and to the Snowdonia mountain range. The property briefly comprises porch, entrance hall, lounge, sitting room, dining room, kitchen, utility room, cloakroom, rear porch/store room, 5 first floor bedrooms, shower room, bathroom. The property also benefits from oil fired central heating, oil fired Raburn, PVCu double glazing to 90% of the property. Cyn-reithordy' n sefyll ar ei ben ei hun. Adeiladwyd tua 1885 gyda gardd o tua 1 erw wedi'i thirlunio ynghyd â choetsiws a thai allan. Golygfeydd trawiadol o'r tirwedd o gwmpas a rhai o fynyddoedd Eryri. Yn fras, mae'r eiddo'n cynnwys portsh, cyntedd, lolfa, ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin, ystafell aml-bwrpas, ystafell gotiau, portsh a stordy cefn, 5 llofft ar y llawr cyntaf, ystafell gawod, ystafell molchi. Gwresogir y ty gan wres canolog olew, Rayburn olew a gwydro dwbl PVCu i tua 90% o'r eiddo. Location The property is set in the heart of the Snowdonia at Capel Curig on the A5, some 6 miles from Betws Y Coed and 15 Miles from the University City of Bangor. Safle Mae’r eiddo yng nghalon Eryri yn Nghapel Curig, ar yr A5, tua 6 milltir o Fetws y Coed a 15 milltir o ddinas prifysgol Bangor.


Rooms

Enclosed Porch / Portsh cauedig

Door to: Drws i’r:

Entrance Hall / Cyntedd

Single glazed window to side, double radiator, coving to ceiling, impressive staircase, built in cupboard, door to basement store room 13'7' x 13', and 8'10 x 6'9',door to: 1 ffenest i’r ochr, 2 reiddiadur, côfin i’r nenfwd, grisiau trawiadol, cwpwrdd gosod, drws i’r seler 13,7, x 13’ a 8’ 10’ x 6’.9’, drws i’r:

Sitting Room / Ystafell Fyw

4.42m (14'6") x 4.19m (13'9")

PVCu double glazed window to side, radiator, picture rail, coving to ceiling, fitted bookshelves. Ffenest gwydro dwbl PVCu i’r ochr, rheiddiadur, rheilen luniau, côfin i’r nenfwd, silffoedd llyfrau wedi’u gosod.

Lounge / Lolfa

5.74m (18'10") x 4.01m (13'2")

PVCu double glazed window to side and rear, open fire set in stone built surround, two double radiators, coving to ceiling. Ffenestri gwydro dwbl PVCu i’r ochr a’r cefn, lle tân agored wedi’i amylchynu â charreg, dau reiddiadur dwbl, côfin i’r nenfwd.

Kitchen / Cegin

4.14m (13'7") x 3.10m (10'2")

Fitted with a handcrafted kitchen, double drainer stainless steel sink, PVCu double glazed window to rear, Rayburn Nouvelle in red, space for dishwasher and fridge/freezer, archway opening into: Wedi’i gosod gyda dodrefn cegin a wnaethpwyd â llaw, sinc a bwrdd diferu dwbl, ffenest gwydro dwbl PVCu i’r cefn, Rayburn Nouvelle goch , lle ar gyfer peiriant golchi llestri , rhewgell/oergell, bwa yn arwain at:

Dining Room / Ystafell Fwyta

4.29m (14'1") x 4.14m (13'7")

PVCu double glazed window to rear, fireplace with cast- iron wood burner, double radiator, quarry tiled flooring, door to: Ffenestr gwydro dwbl PVCu i’r cefn, lle tân gyda llosgwr coed o haearn bwrw, rheiddiadur dwbl, teils llawr coch, drws yn arwain i:

Utility Room / Ystafell Aml-bwrpas

2.69m (8'10") x 2.51m (8'3")

Fitted with a matching range of base and eye level units with worktop space over, sink with mixer tap, space for automatic washing machine and tumble drier, built-in electric oven, built-in four ring ceramic hob, PVCu double glazed window to front, radiator, door to: Wedi’i gosod gyda chyfres o unedau gwaelod a wal sy’n cydweddu, arwyneb gweithio , sinc â thap cymysgu, lle ar gyfer peiriant golchi awtomatig a sychwr dillad, popty trydan a hob 4 cylch seramig wedi’u gosod, ffenest gwydro dwbl PVCu i’r blaen, rheiddiadur, drws yn arwain i:

Separate W.C / Toiled ar wahân

Double glazed window to front, fitted with two piece suite comprising wash hand basin and w.c, storage cupboard, radiator, quarry tiled flooring. Ffenest gwydro dwbl i’r blaen gyda thoiled a basn molchi, cwpwrdd storio, rheiddiadur a llawr teils coch.

Rear Porch / Portsh cefn

Having two doors to the garden, window to the side. Gyda dau ddrws i’r ardd a ffenest i’r ochr.

Storage Shed / Sied Storio

3.38m (11'1") x 2.13m (7')

Single glazed window to side. Ffenest gwydr sengl i’r ochr.

Landing / Landin

Velux window to side, double radiator, door to: Ffenest Velux i’r ochr, rheiddiadur dwbl, drws i:

Bedroom 1 / Ystafell Wely 1

4.47m (14'8") x 4.41m (14'6")

PVCu double glazed window to side, fitted wardrobes, radiator, coving to ceiling. Ffenest gwydro dwbl PVCU i’r ochr, wardrobau wedi’u gosod, rheiddiadur, côfin i’r nenfwd.

Bedroom 2 / Ystafell Wely 2

5.74m (18'10") x 4.01m (13'2")

PVCu double glazed window to side and rear, range of fitted wardrobes, double radiator. Ffenestri gwydro dwbl PVCU i’r ochr a’r cefn, wardrobau wedi’u gosod, rheiddiadur dwbl.

Bedroom 3 / Ystafell Wely 3

3.18m (10'5") x 2.69m (8'10")

PVCu double glazed window to rear, radiator. Ffenest gwydro dwbl PVCU i’r cefn, rheiddiadur.

Bedroom 4 / Ystafell Wely 4

4.22m (13'10") x 2.90m (9'6")

PVCu double glazed window to front, radiator, pull down staircase to an attic store room. Ffenest gwydro dwbl PVCU i’r blaen, rheiddiadur, silffoedd gosod, grisiau tynnu-i-lawr i’r atig .

Bedroom 5 / Ystafell Wely 5

2.62m (8'7") x 2.06m (6'9")

PVCu double glazed window to front, radiator. Ffenest gwydro dwbl PVCU i’r blaen, rheiddiadur.

Bathroom / Ystafell Molchi

Fitted with four piece suite comprising roll top bath, wash hand basin, shower cubicle and w.c, tiled splashbacks, double glazed window to rear, storage cupboard, radiator. Yn cynnwys 4 darn gosod – bath top rhôl , basn molchi, ciwbicl cawod a thoiled, waliau wedi’u teilsio, ffenest gwydro dwbl i’r cefn, cwpwrdd storio/tanc, rheiddiadur.

Shower Room / Ystafell gawod

Fitted with three piece suite comprising shower cubicle, wash hand basin and w.c tiled splashback, double glazed window to rear, radiator, tiled flooring. 3 darn gosod - basn molchi, ciwbicl cawod a thoiled, waliau wedi’u teilsio, ffenest gwydro dwbl i’r cefn, cwpwrdd storio, llawr wedi’i deilsio.

The Coach House / Coetsiws

Room 1 / Ystafell 1

13' 9'' x 11' 5'' (4.19m x 3.48m)

Window and door openings to the front, double height room. Agoriadau drws a ffenest i’r blaen, ystafell uchder deulawr.

Room 2 / Ystafell 2

3.43m (11'3") x 0.96m (3'2")

Window opening to the front. Agoriad ffenest i’r blaen.

Room 3 / Ystafell 3

11' 3'' x 8' 8'' (3.43m x 2.64m)

Door opening. Agoriad drws.

Attached Garage / Garej yn sownd

Up and over door. Drws i fyny a throsodd.

Attached Outhouse / Sied allan yn sownd

8' 9'' x 5' 9'' (2.66m x 1.75m)

Door Opening. Agoriad drws.

Outhouse / Sied allan

2.67m (8'9") x 1.75m (5'9")

Door Opening. Agoriad drws.

Outside / Tu allan

The property stands in mature landscaped gardens extending to approximately 1 acre, having lawned and patio areas, an established range of trees, shrubs, bushes and plants, two drives into the grounds providing ample off road parking and turning area, walled rear courtyard with 2 outbuildings. Mae’r eiddo’n sefyll mewn gardd wedi’i thirlunio sy’n ymestyn, yn fras, tua 1 erw, gyda llecynnau o lawnt, patio, coed aeddfed, llwyni a phlanhigion ynddi, dwy fynedfa i’r safle a digonedd o le parcio a throi, cowrt cefn a wal o’i gwmpas, a thai allan.


Location

Capel Curig
Capel Curig LL24 0EL
County: Conwy
Sale Type: Sold STC
Ref #: 00003440
Nigel Pegler
Haf Jones & Pegler
P: 01248 364422

Nearby Places

Name Location Type Distance
portals